facebook web
Bank zmieniającego się świata

Yvan De Cock

Członek Rady Nadzorczej

Yvan De Cock posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Leuven oraz dyplom z finansów i rachunkowości Instytutu Ekonomicznego EHSAL w Brukseli.

Karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku jako prawnik w kancelarii prawnej Winderickx w Brukseli, a w 1982 roku został doradcą prawnym Belgijskiej Agencji Finansowania Eksportu Delcredere.

Od 1984 roku był związany z Generale Bankiem w Brukseli, gdzie pracował w Departamentach Finansowania Eksportu i Projektów, Finansowania Handlu oraz Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Po przejęciu Generale Banku przez Fortis w 1998 roku, został powołany na stanowisko jednego z Dyrektorów obszaru Globalnej Bankowości Korporacyjnej. W 2002 roku został Prezesem Zarządu (CEO) Fortis Banku w Wielkiej Brytanii. W latach 2006-2011 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu (CEO) Fortis Banku w Turcji.

W marcu 2011 roku objął stanowisko członka Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis oraz Dyrektora Bankowości Korporacyjnej i Sektora Publicznego w Belgii  w BNP Paribas Fortis.

1 września 2016 roku objął stanowisko doradcy Przewodniczącego Rady Wykonawczej BNP Paribas Fortis. Jest również Przewodniczącym Rady BNP Paribas Fortis Factoring oraz członkiem Rady Dyrektorów i Komitetu Audytu Türk Ekonomi Bankasi A.S. (TEB).

Pan Yvan De Cock spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).