facebook web
Bank zmieniającego się świata

Alain Van Groenendael

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent ICHEC - Wyższej Szkoły Zarządzania w Brukseli, gdzie uzyskał licencjat na kierunku Przedsiębiorczość i finanse w 1984 r. oraz tytuł inżyniera ds. handlowych w 1985 r.

Posiada prawie 30 lat doświadczenia w obszarze Międzynarodowej Bankowości Detalicznej. Pracował dla Citibank w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, ostatnio pełniąc funkcję prezesa Zarządu ds. Bankowości Detalicznej na Europę Zachodnią.

Był przewodniczącym Rady Dyrektorów oraz prezesem Zarządu spółki Finaref świadczącej usługi finansowe, należącej do Grupy P.P.R. (Pinault-Printemps-Redoute).

Od grudnia 2008 r. jest związany z BNP Paribas Personal Finance w Paryżu, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa - dyrektora wykonawczego w Obszarze Relacji Międzynarodowych, Marketingu i Sprzedaży. Od czerwca 2015 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BNP Paribas Personal Finance.

Ponadto, pełni następujące funkcje:

  • członek Rady Dyrektorów s RCS Investment Holdings Limited (RPA)
  • członek Rady Nadzorczej Commerz Finanz (Niemcy)
  • członek Rady Dyrektorów U.C.I., S.A. (Hiszpania)
  • członek Rady Dyrektorów s Union de Creditos Inmobiliarios. S.A. EFC (Hiszpania)
  • członek Rady Dyrektorów Cetelem Bank (Rosja)
  • członek Rady Dyrektorów TEB Tüketici Finansman (Turcja)
  • członek Rady Dyrektorów Eurofinas (Europejskie stowarzyszenie)
  • Wiceprezes Association Française des Sociétés Financières – ASF (Francuskie stowarzyszenie)
  • członek Rady Dyrektorów IMS – Entreprendre pour la cité (Francuskie stowarzyszenie)

Pan Alain Van Groenendael spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).