facebook web
Bank zmieniającego się świata

Bartosz Urbaniak

Bartosz Urbaniak

Członek Zarządu Banku, obszar Bankowości MŚP i Agro

Nadzoruje Obszar Bankowości MSP i Agro w tym: Pion Zarządzania Siecią Sprzedaży, Regiony MSP, Departament Zarządzania Jakością Sprzedaży MSP, Departament Rozwoju Oferty i Segmentu MSP, Departament Analiz i Decyzji Kredytowych MSP, Departament Ekspertów Agro, Departament Produktów Agro, Biuro Programów Publicznych i Innowacji.

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również szkolenia organizowane, między innymi, na Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine w Japonii oraz Harvard Business School.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-2001) związany był z Warszawską Giełdą Towarową, gdzie pełnił funkcje kierownika Biura Analiz i Projektów w Fundacji na rzecz Giełdy. W latach 2001-2002 był zastępcą dyrektora Biura Interwencji Rynkowej. Z Bankiem BGŻ (obecnie Bankiem BGZ BNP Paribas S.A.) związany jest od 2002 r., gdzie pełnił różne funkcje w obszarze agrobiznesu, między innymi dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu oraz dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP. W kwietniu 2015 r. został mianowany przez Radę Nadzorczą na członka Zarządu Banku BGŻ.

Pan Bartosz Urbaniak spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).