facebook web
Bank zmieniającego się świata

Władze Banku

Zarząd

Tomasz Bogus

Prezes Zarządu Banku, obszar Zarządzania Bankiem

Jean-Charles Aranda

Członek Zarządu Banku, Obszar Finansów

Daniel Astraud

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Strategii i Transformacji Banku

François Benaroya

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Philippe Paul Bézieau

Wiceprezes zarządu, obszar Bankowości Personal Finance

Blagoy Bochev

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości CIB oraz Bankowości Korporacyjnej

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes zarządu Banku, obszar Ryzyka

Magdalena Legęć

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Korporacyjnej

Bartosz Urbaniak

Członek Zarządu Banku, obszar Bankowości MŚP i Agro