facebook web
Bank zmieniającego się świata

Zarząd

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Finansów

Daniel Astraud

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Strategii i Transformacji Banku

Philippe Paul Bézieau

Wiceprezes Zarządu, obszar Bankowości Personal Finance

Blagoy Bochev

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości CIB oraz Bankowości Korporacyjnej

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Ryzyka

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu Banku, obszar Operacji i Wsparcia Biznesu

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Korporacyjnej, Obszar Bankowości MŚP.