facebook web
Bank zmieniającego się świata

25 organizacji społecznych otrzymało wsparcie finansowe z Banku BGŻ BNP Paribas

W ramach Programu Grantów Lokalnych organizowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas, 25 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na wzmocnienie swoich działań na rzecz lokalnych społeczności. Do VIII edycji programu zgłoszono ponad 90 wniosków. Łączna pula grantów wyniosła 100 000 zł.

Bank BGŻ BNP Paribas realizuje Program Grantów Lokalnych już od 8 lat. Dedykowany jest pracownikom sieci placówek Banku, którzy wnioskują o wsparcie finansowe dla lokalnych podmiotów społecznych. Dzięki grantom przyznanym w tegorocznej edycji organizacje zrealizują działania wspierające wyrównywanie szans osób z grup wrażliwych, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. Wsparcie otrzymają także organizacje działające na rzecz umacniania roli kobiet.

Odpowiedzialność społeczna to jeden z czterech filarów Strategii CSR Banku BGŻ BNP Paribas. Chcemy budować lokalne partnerstwa na rzecz podnoszenia jakości życia i przeciwdziałania wykluczeniu w społecznościach w których działa Bank. Jesteśmy dumni z postawy naszych pracowników, którzy proaktywnie współpracują z sąsiedzkimi organizacjami społecznymi Pragniemy wspierać te inicjatywy i dlatego już od 2011 roku kontynuujemy i rozwijamy Program Grantów Lokalnych – powiedziała Maria Krawczyńska, menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas.

Pracownicy przekazują granty przyznane przez Bank dla wybranych organizacji społecznych działających aktywnie na rzecz realnej zmiany społecznej. W ciągu 8 lat przekazano łącznie darowizny o wartości ponad 1 mln zł. W 2018 roku przyznano granty dla 25 organizacji, każdy w kwocie 4 tys. zł, z czego aż 16 grantów trafiło do organizacji zgłoszonych przez Lokalnych Ambasadorów Banku. 

Celem programu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych i umacnianie pozycji organizacji jako wiarygodnego partnera lokalnego. Efektem tak zapoczątkowanej relacji jest często długofalowa współpraca między Bankiem a podmiotem lokalnym.

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Rzecznik prasowy

Bank BGŻ BNP Paribas

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

Bank BGŻ BNP Paribas

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość