facebook web
Bank zmieniającego się świata

Tematy inwestycyjne 2018 Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas

Tematy inwestycyjne 2018 to materiał przygotowany przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas, który zawiera prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej na świecie oraz oczekiwania Grupy BNP Paribas, jak i Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas, odnośnie zachowania się poszczególnych klas aktywów na rynkach finansowych.

Dokument składa się z 11 wyselekcjonowanych tematów inwestycyjnych, które adresują oczekiwane, przyszłe uwarunkowania gospodarcze, a dzięki temu powinny dostarczyć inwestorom przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dodatkowo, opracowanie zostało podzielone na dwa obszary. 

Pierwsze pięć rozwiązań jest typowe dla późnego etapu cyklu koniunkturalnego (m.in. wzrost skali fuzji i przejęć, rotacja inwestorów w kierunku cyklicznych sektorów), natomiast pięć kolejnych to tzw. megatrendy obowiązujące w dłuższym terminie. Wśród nich można wyróżnić między innymi trendy związane z perspektywicznymi i innowacyjnymi branżami, jak rozszerzona rzeczywistość, big data, czy cloud computing, rozwój technologii elektrycznych w sektorze automotive, rosnący udział inwestycji odpowiedzialnych społecznie (tzw. SRI), a także postępująca urbanizacja. Dodatkowo przygotowano Temat Specjalny, bliższy krajowym inwestorom, w którym podkreślono atrakcyjną wycenę małych i średnich podmiotów notowanych na GPW. Zaproponowano rozwiązania inwestycje dla bardziej konserwatywnych inwestorów, z których wyróżniamy obecne w ofercie Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas certyfikaty strukturyzowane IBV. 

Materiał jest dostępny tutaj Tematy Inwestycyjne 2018  

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Rzecznik prasowy

Bank BGŻ BNP Paribas

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

Bank BGŻ BNP Paribas

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość