logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe
 
zaloguj się
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się
Biuro prasowe
Menu

Nowy serwis internetowy Banku BGŻ

23 kwietnia 2009O Banku, Inne

Bank BGŻ uruchomił nowy serwis internetowy. Portal, poza nowoczesnym układem graficznym, przejrzystą i intuicyjną nawigacją, ma pełnić rolę narzędzia zakupowego dla klientów.

– Przygotowanie nowej strony internetowej związane jest z realizacją nowej strategii Banku, która została przyjęta w ubiegłym roku. Tworzymy w ten sposób nowy kanał do sprzedaży naszych produktów i usług. Jesteśmy przekonani, że zwiększenie satysfakcji klientów przełoży się na realizację celów biznesowych naszego Banku – powiedział Michał Gajewski, Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ.

Nowe podejście do sprzedaży polega na zapewnieniu odbiorcom narzędzi, które wspomogą decyzje zakupowe.
– Chcemy w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona klientów, umożliwiając im dokonanie wyboru produktu i złożenia wniosku bez konieczności wychodzenia z domu – dodała Agnieszka Jamiołkowska, Dyrektor Departamentu Internetowych i Wirtualnych Kanałów Dystrybucji Banku BGŻ. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie wniosków on-line i rozbudowanych kalkulatorów kredytowych z możliwością wnioskowania o produkt.

Nowy serwis dostępny pod adresem www.bgz.pl podzielony jest na trzy główne sekcje: „Dla Ciebie”, skierowaną do klientów indywidualnych, „Dla Firm”, przeznaczoną dla przedsiębiorców oraz „Dla Rolnictwa”, dedykowaną segmentowi agrobiznesu. Dodatkowe funkcjonalności to usprawniony system nawigacji, interaktywna mapa oddziałów i bankomatów oraz rotacyjny system reklam. Portal posiada także serwis ekonomiczny zawierający m.in. bieżące kursy walut, analizy makroekonomiczne, komentarze i prognozy rynkowe, a także strony biura maklerskiego, funduszy unijnych oraz leasingu.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.