facebook web
Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Główny ekonomista banku w BGŻ

Od września tego roku dr Stanisław Kluza jest głównym ekonomistą banku, doradcą prezesa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. St. Kluza jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w makroekonomii, polityce pieniężnej, koniunkturze gospodarczej, bankowości i metodologii badawczej (statystyka i ekonometria). ...

BGŻ na Forum Ekonomicznym w Krynicy

W dniach 4-6 września 2003 r. w Krynicy Górskiej odbywa się XIII Forum Ekonomiczne – doroczne spotkanie przedstawicieli świata biznesu i polityki z Europy Środkowej i Wschodniej, którego organizatorem jest Instytut Wschodni. ...

BGŻ bankiem przyjaznym dla klientów

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. otrzymał od redakcji tygodnika „Newsweek” tytuł „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategorii najlepsza placówka bankowa. Ranking powstał na zlecenie „Newsweeka” w oparciu o badanie przeprowadzone przez audytorów firmy ARC Rynek i Opinia, którzy wcielili się rolę klientów banków. ...

BGŻ S.A. sponsorem klasy licealnej

Bank Gospodarki Żywnościowej przystąpił do realizacji unikalnego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym. Z myślą o wybitnie uzdolnionej, pochodzącej z najuboższych rodzin młodzieży, BGŻ wspólnie z renomowanym warszawskim liceum utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską. ...

NWZA BGŻ S.A. - bez decyzji

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Gospodarki Żywnościowej 22 sierpnia tego roku przedstawiona przez Zarząd uchwała o podwyższeniu kapitału banku nie została poddana głosowaniu. ...

Nowy wiceprezes Zarządu BGŻ S.A.

Rada Nadzorcza Banku Gospodarki Żywnościowej powołała z dniem 1 sierpnia 2003 r. Andrzeja Kopcia na stanowisko wiceprezesa Zarządu BGŻ S.A. Andrzej Kopeć będzie sprawował nadzór nad Pionem Finansów i Pionem Rynków Kapitałowych. ...

BGŻ sponsorem generalnym FAMY 2003

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jest sponsorem generalnym 33. Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2003, który odbywa się w dniach 14 – 28 lipca 2003 r. w Świnoujściu. FAMA jest największym i najbogatszym w formach wyrazu studenckim festiwalem artystycznym w Polsce, miejscem debiutu większości gwiazd polskiej estrady, a także miejscem spotkań liderów polskiego...

BGŻ obniża oprocentowanie depozytów i kredytów

Z dniem 5 lipca br. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wprowadził nowe stawki oprocentowania depozytów i kredytów. Zmiana związana jest z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP. ...

Zmiany w Zarządzie BGŻ SA

W związku z upływem kadencji Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Rada Nadzorcza Banku na swoim posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 r. powołała z dniem 1 lipca tego roku Zarząd nowej kadencji w pięcioosobowym składzie: * Jacek Bartkiewicz - prezes Zarządu, * Henryk Antosiak - wiceprezes Zarządu, * Marek Oleś - wiceprezes Zarządu, * Henryk Pietraszkiewicz - wiceprezes Zarządu,...