facebook web
Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Do Unii Europejskiej z Fortis Bankiem

Fortis Bank Polska będzie doradzał małym i średnim przedsiębiorstwom jak starać się o unijne dotacje 

Nowy wiceprezes Zarządu BGŻ SA

Minister Skarbu Państwa Piotr Czyżewski powołał z dniem 5 maja dr Andrzeja Raczko na stanowisko wiceprezesa Zarządu BGŻ SA. Andrzej Raczko będzie sprawował nadzór nad Pionem Finansów i Pionem Ryzyka Bankowego. ...

Zmiany w składzie RN BGŻ S.A.

28 kwietnia tego roku w Banku Gospodarki Żywnościowej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej banku. Nowym Przewodniczącym RN BGŻ S.A. został Ireneusz Sitarski, a jej członkiem - prof. ...

Certyfikat Jakości dla BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej, trzeci rok z rzędu, otrzymał od American Express Bank (AEB) Certyfikat Jakości. Wyróżnienie przyznano za bezbłędną realizację przekazów zagranicznych. Certyfikat przyznawany jest instytucjom finansowym w okresach półrocznych. ...

BGŻ w loterii VISA

BGŻ przystąpił do loterii promocyjnej organizowanej przez Visa International pod nazwą "Visa zabiera Cię na zakupy". Dodatkowo od klientów BGŻ posługujących się kartą płatniczą Visa Classic Bank nie będzie pobierał prowizji za operacje bezgotówkowe. ...

Program SAPARD w BGŻ

W marcu tego roku w BGŻ złożono 200 wniosków kredytowych na realizację przedsięwzięć objętych programem SAPARD, przyznano 152 promesy kredytowe, a bank udzielił 51 kredytów na kwotę blisko 42 mln zł.  Największe zainteresowanie tego rodzaju kredytami odnotowano wśród wykwalifikowanych rolników indywidualnych, od których przyjęto 110 wniosków, udzielono 88 promes kredytowych i...

Zmiany w Zarządzie Fortis Banku

Z Zarządu Fortis Banku odchodzą Belgowie: Jean-Marie De Baerdemaeker oraz Andre Van Brussel. Zastąpią ich Polacy: Jan Bujak i Jaromir Pelczarski 

Nowa oferta kredytów mieszkaniowych w BGŻ SA

Bank Gospodarki Żywnościowej wprowadził w kwietniu nowe warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Udział środków własnych wynosi obecnie od 0 do 15 proc., okres kredytowania wydłużono do 30 lat, a prowizję przygotowawczą stosuje się w wysokości od 0,5 proc. BGŻ obniżył udział środków własnych klientów ubiegających się o kredyt na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz zakup...

BGŻ ponownie funduje mieszkania

Bank Gospodarki Żywnościowej wręczył klucze do mieszkań trzem osobom - laureatom loterii promocyjnej lokaty "5 na 4". Trzecia już edycja loterii składała się z dwóch etapów, w których można było wygrać po 10 zestawów kina domowego. ...