facebook web
Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Bank BGŻ nagrodzony w Konkursie Acanthus Aureus

Bank BGŻ został jednym z laureatów Konkursu „Acanthus Aureus", podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008 w Poznaniu. Konkurs od 2003 roku organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie, a statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ finalistą konkursu Lider Informatyki

Bank BGŻ zajął drugie miejsce w konkursie Lider Informatyki, w kategorii Finanse i Bankowość. Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw i instytucji odnoszących sukcesy w dziedzinie informatyzacji. ...

czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ zmieniło uchwałę z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku BGŻ do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ Marką Wysokiej Reputacji

Bank BGŻ otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji w kategorii Finanse w Niezależnym Rankingu Reputacji Marek PremiumBrand organizowanym po raz trzeci przez miesięcznik Forbes. „Uzyskanie tytułu Marki Wysokiej Reputacji potwierdza słuszność przyjętej strategii i jest efektem ogromnej pracy, jaką my wszyscy – pracownicy Banku, włożyliśmy w budowę pozytywnego wizerunku naszej...

czytaj więcej

Tytuł "Menedżer Roku 2007" dla Prezesa Banku BGŻ

Jacek Bartkiewicz, Prezes Banku BGŻ został laureatem dwunastej edycji konkursu „Menedżer Roku 2007” organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych menedżerów, którzy wykazali się wysokimi umiejętnościami zarządczymi i kwalifikacjami zawodowymi, reprezentując jednocześnie wysoki poziom etyczny. ...

czytaj więcej

Komunikat MSP dotyczący Banku BGŻ

Ministerstwo Skarbu Państwa, po konsultacji z Grupą Rabobank – strategicznym akcjonariuszem Banku BGŻ - w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższych tygodniach decyzji o terminie publicznej oferty akcji Banku BGŻ. ...

czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności banku w 2007 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu banku. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ laureatem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2007”

Bank BGŻ został nagrodzony w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. Kapituła wyróżniła Bank za konsekwentne i długofalowe zaangażowanie w projekty społeczno-edukacyjne, w tym szczególnie autorski projekt Klasa BGŻ. ...

czytaj więcej

Witold Okarma - nowy wiceprezes Banku BGŻ

Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 czerwca na stanowisko wiceprezesa Banku BGŻ Witolda Okarmę. Nowy wiceprezes będzie nadzorował obszar sprzedaży, produktów dla klientów korporacyjnych i detalicznych oraz marketingu. ...

czytaj więcej