facebook web
Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Bank BGŻ to „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

Bank BGŻ został zwycięzcą tegorocznej IX edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.          Tytuł został przyznany za wdrożenie innowacyjnej strategii bankowości segmentu MSP i wytrwałość we wprowadzaniu zmian – zarówno wewnątrz struktur Banku jak i w ofercie skierowanej do MSP oraz sposobie jej sprzedaży z wykorzystaniem solidnych wzorców współpracy z MSP. ...

czytaj więcej

„Nagrody są dla ludzi” – pierwsze losowanie

20 klientów, którzy posiadali lub w okresie od początku czerwca do końca listopada 2007 roku otworzyli konto osobiste i aktywnie z niego korzystali otrzymało telewizory LCD. Losowanie nagród odbyło się dziś w centrali banku w obecności notariusza i komisji. ...

czytaj więcej

Eskalacja dla rolników

W ofercie Banku BGŻ znajduje się konto oszczędnościowe Eskalacja dla rolników otrzymujących dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej. Jego oprocentowanie jest zmienne i zależy od wartości zgromadzonych środków. ...

czytaj więcej

Ponad dwukrotny wzrost w sprzedaży faktoringu w 2007 roku.

W 2007 roku Bank BGŻ wykupił wierzytelności o wartości 890 mln zł wobec 394 mln zł w całym 2006 roku. – Nasza pozycja na rynku firm oferujących faktoring znacząco umocniła się w minionym roku. Zawdzięczamy to przede wszystkim dużej dostępności produktu dla klientów poprzez sieć oddziałów w całym kraju, wysokiej jakości obsługi i elastyczności oferty produktowej - powiedziała...

czytaj więcej

Kredyt BGŻ-Unia w ofercie Banku BGŻ

Od stycznia w ofercie Banku BGŻ znajduje się „Kredyt BGŻ Unia”. Przeznaczony jest na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – przygotowanych na lata 2007-2013. ...

czytaj więcej

Wyższe oprocentowanie konta lokacyjnego Eskalacja

Od dziś, tj. 2 stycznia 2008 roku, Bank BGŻ wprowadza zmiany w koncie lokacyjnym Eskalacja.   Oprocentowanie wkładów wynosi nawet 4,4 proc. w skali roku. – Nie tylko podwyższyliśmy oprocentowanie, ale także uprościliśmy ofertę pozostawiając tylko dwa progi kwotowe, od których uzależniona jest wysokość oprocentowania – powiedział Michał Glinka dyrektor departamentu produktów...

czytaj więcej

Coraz więcej Eskalacji w Banku BGŻ

W 2007 roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba rachunków oszczędnościowych Eskalacja oraz wartość zgromadzonych na nich wkładów. Pod koniec grudnia Bank BGŻ prowadził 57 tys. takich rachunków, a wartość zgromadzonych na nich środków wyniosła 1 mld 231 mln zł. ...

czytaj więcej

Zmiana oprocentowania kredytów hipotecznych

Od 20 grudnia br. Bank BGŻ podwyższył marżę na kredytach hipotecznych i budowlanych. Obecnie oprocentowanie takich kredytów uzależnione jest od stawki referencyjnej WIBOR 6M/1Y powiększonego o marżę w wysokości od 0,9 proc. do 1,8 proc.. ...

czytaj więcej

Wyższe oprocentowanie depozytów złotowych w Banku BGŻ

Od dziś, 10 grudnia, Bank BGŻ podwyższa stałe oprocentowanie lokat złotowych półrocznych i rocznych dla klientów indywidualnych. Jest to już czwarta w ciągu kilku minionych miesięcy istotna podwyżka oprocentowania depozytów. ...

czytaj więcej