facebook web
Bank zmieniającego się świata

Informacje dla mediów

Faktoring. Dynamiczny wzrost obrotów

Po trzech kwartałach 2008 roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 31 788 faktur, a obroty wyniosły 1 mld 170 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2007 roku, w którym Bank nabył i sfinansował faktury za 605 mln zł, osiągnięta została dynamika na poziomie 193 proc. – Tak dobre wyniki świadczą o tym, że mamy bardzo dobrą ofertę faktoringową,...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ - I kwartał 2008 roku

(na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej. ...

czytaj więcej

Dynamiczny wzrost faktoringu w I kwartale 2008

W pierwszym kwartale tego roku Bank BGŻ odnotował dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych. Bank skupił 9863 faktury, a obroty wyniosły 379 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku był to wzrost odpowiednio o 64 % i 154 %. ...

czytaj więcej

Bank BGŻ podwaja zyski

W 2007 roku zysk netto Banku BGŻ, wg nieaudytowanych danych, wzrósł o 87 proc. do 192,1 mln zł, a zysk brutto o 102 proc. do 219,4 mln zł. - Był to dla nas, podobnie jak dla całego sektora bankowego, bardzo dobry rok. Zakończyliśmy z sukcesem proces zmian organizacyjnych w sieci. ...

czytaj więcej

Ponad dwukrotny wzrost w sprzedaży faktoringu w 2007 roku.

W 2007 roku Bank BGŻ wykupił wierzytelności o wartości 890 mln zł wobec 394 mln zł w całym 2006 roku. – Nasza pozycja na rynku firm oferujących faktoring znacząco umocniła się w minionym roku. Zawdzięczamy to przede wszystkim dużej dostępności produktu dla klientów poprzez sieć oddziałów w całym kraju, wysokiej jakości obsługi i elastyczności oferty produktowej - powiedziała...

czytaj więcej